recentpopularlog in

digitalhumanities

« earlier   
Mukurtu CMS
"The free, mobile, and open source platform built with indigenous communities to manage and share digital cultural heritage."
digitalhumanities  tools  cms 
3 days ago by sebastienmarion
Hackastory Tools
"A handpicked list of tools and resources to help you build your digital story."
tools  digitalhumanities  curation 
3 days ago by sebastienmarion
witches
Places of Residence for Accused Witches (total named accused witches: 3141)
witchcraft  digital_studies  digitalhumanities  mapping  history  scotland 
7 days ago by davidbenque
This machine read 3.5 million books then told us what it thought about men and women | World Economic Forum
This artificial intelligence read an astonishing 3.5 million books to discover the narrative around men and women. Women tend to be defined physically whilst men are illustrated by behaviour.
textmining  digitalhumanities 
9 days ago by mymarkup
Twitter
RT : Audio+slides (where used) from our roundtable on and is available here:…
DigitalHumanities  MachineLearning  from twitter
13 days ago by miaridge
Twitter
RT : For folk: Use Binder to do topic modeling using Gensim + Mallet through your browser…
DigitalHumanities  from twitter_favs
19 days ago by wragge
Uppdrag | DIGITAL HUMANVETENSKAP
Områdesnämnden för Humanvetenskap tog i februari 2016 initiativ till en satsning på ”Digital humanvetenskap” inom Stockholms universitet. Tanken var att utreda om universitetet skulle skapa en motsvarighet till de satsningar på ”Digital humaniora” som skett under de senaste åren vid andra lärosäten i Sverige och internationellt. Stockholms universitet vill bredda området till att också omfatta samhällsvetenskapliga och juridiska aspekter, eftersom dessa också ingår i det Humanvetenskapliga området.
Rektor beviljade 2016 3,5 milj kr för ett treårigt projekt för att arbeta med frågor kring Digital humanvetenskap. Områdesnämnden tillsköt 0.5 miljoner kr för att ytterligare stödja området.
DigitalHumanities 
24 days ago by didgebaba

Copy this bookmark:

to read