recentpopularlog in

filosophy

Atlas Transformace
Atlas Transformace je globálním průvodcem po transformačních procesech. Tento „slovník“ tvoří pomocí strukturovaných hesel a uměleckých grafů nástroj pro uchopení procesů společenských a politických změn v zemích, které samy přijaly adjektivum „transformační“, anebo jsou tímto termínem označovány. Atlas transformace shrnuje více než 200 základních „hesel“ a klíčových termínů transformace. Vznikl za přispění několika desítek autorů z celého světa a jsou v zde znovu publikovány některé zásadní dobové texty.
czech  books  filosophy  transformations  politics  history 
september 2011 by garcon
Argument map - Wikipedia, the free encyclopedia
An Argument map is a visual representation of the structure of an argument in informal logic. It includes the components of an argument such as a main contention, premises, co-premises, objections, rebuttals and lemmas.
mindmapping  arguments  logic  filosophy 
april 2008 by garcon

Copy this bookmark:

to read