recentpopularlog in

haiti

« earlier   
AIDependence - Trailer on Vimeo
"Major humanitarian crises caused by civil wars or natural disasters such as recently in Haiti mark humans and cause a wave of solidarity. But do our generous donations actually have the desired effect or do they conversely provoke an unhealthy dependence?

In the form of a film documentary choosing the example of Haiti, we will examine the issue of necessity and usefulness of traditional development assistance and offer solutions for improvement. If, thanks to development aid, houses and roads are built – does it actually stimulate the efforts of the locals? Or could it be the opposite?"

[See also:
https://vimeo.com/67296710

"WATCH THE MOVIE NOW ON: https://vimeo.com/ondemand/aidependence

https://facebook.com/Aidependence

No other country in the world has more NGOs per capita than Haiti, yet the country still remains an impoverished and fragile state. Why is foreign aid not being more effective?
Beschreibung

The award-winning photographer Alice Smeets and the Belgian cinematographer Frederic Biegmann have been living on the Caribbean island, where they've not only supported, but also initiated development projects. This allowed them to get a deeper insight into the dynamics of the aid system.

In „AIDependence“, the filmmakers explore why development aid in Haiti is not working in a sustainable way. Smeets and Biegmann interview Haitian as well as international experts, show appalling examples of failed projects and accompany young inhabitants of Haiti's poorest slum, Cité Soleil, who have decided to take their fate into their own hands; they refuse imposed projects, but develop their own ideas to strengthen the community - even if the ideas may seem crazy, like the construction of a small Eiffel Tower right in the middle of Cité Soleil.

"AIDependence" shows clearly: Haiti's devastating earthquake of 2010 is in no way the cause the problem; it has only aggravated the situation. Thus, the documentary raises urgent questions and encourages the audience to form their own opinion.

a NEOPHILEAS-Production"]
charitableindustrialcomplex  philanthropicindustrialcomplex  poer  governance  government  haiti  aid  humanitarinaid  dependence  control  nonprofit  nonprofits  donations  charity  philanthropy  2012  development 
6 days ago by robertogreco
Haïti versloeg het immense leger van Napoleon. Maar daarvoor betaalt het land nog steeds de prijs - De Correspondent

De witte elite in de kolonie greep de Franse Revolutie, en instorting van de oude machtsstructuren die daarmee gepaard gingen, aan als kans om onafhankelijk te worden van Frankrijk. Het grote voordeel daarvan was dat alles wat het rijke Saint-Domingue voortbracht, voortaan alleen aan de planters ten goede zou komen.

Maar terwijl er in Parijs door de revolutie werd gesproken over afschaffing van de slavernij, had de witte elite op de kolonie er juist baat bij dat dit systeem intact zou blijven. Daardoor ontstond de paradoxale situatie dat planters de Franse Revolutie ondersteunden, maar niet per se vanwege de waarden vrijheid, gelijkheid en broederschap die daaraan ten grondslag lagen.

De zwarte bevolking van Saint-Domingue besefte dat. Een belangrijk deel wilde daarom dat de kolonie onder Frans bewind bleef, omdat ze hadden gehoord dat de slavernij binnenkort afgeschaft zou worden.


Tot nationale vlag nam hij de Franse driekleur, die de opstandelingen ook meedroegen tijdens de vrijheidsstrijd, omdat ze niet per se los wilden komen van Frankrijk. De kleuren hadden toen gestaan voor Afrikanen (rood), kleurlingen (blauw) en witte Europeanen (wit). Nu scheurde Dessalines het wit ertussenuit en smeedde hij van rood en blauw de nieuwe, Haïtiaanse vlag.


De nekslag die de jonge republiek toegebracht kreeg, was zo bizar, zo uitgesproken onrechtvaardig, dat nu nauwelijks te bevatten is dat het kon gebeuren.

n ruil voor diplomatieke erkenning van Haïti’s zelfstandigheid eiste Frankrijk een ‘boete’ van 90 miljoen francs, te betalen in goud. Frankrijk, was de redenatie, had zijn belangrijkste kolonie verloren: de parel van de Antillen, een economische kurk waarop Frankrijk ten dele dreef.

Voor die gederfde inkomsten moest iemand betalen – en wel Haïti zelf. Als het land niet akkoord ging, zouden de Fransen blijven aanvallen, en zouden andere koloniale machten nog strengere handelsembargo’s opleggen, dreigde Parijs. De jonge republiek – als enige zwarte natie in de regio, omgeven door grootmachten die uitgesproken vijandig stonden tegenover zwarte zelfstandigheid – kon niet anders dan akkoord gaan.

Frankrijk zou het land tot de laatste druppel uitwringen: pas na 122 jaar had Haïti de schuld helemaal voldaan. De laatste betaling vond plaats in 1947. Banken als Citibank (US), Lafitte en Rothschild verdienden goed geld aan het afhandelen van de ‘herstelbetalingen’. Economen hebben berekend dat de ‘compensatie’ die Haïti zijn voormalig onderdrukker uiteindelijk betaalde zou neerkomen op 17 miljard euro nu.
france  haiti  slavery  history  1789  1791  1700s 
19 days ago by WimLeers
Twitter
RT : ; The Greatest Abolitionists in World History.
HIM Jean-Jacques Dessalines & The Great Toussaint Louverture.…
Haiti  from twitter
4 weeks ago by nzeribe
My Experiences in the Haitian Earthquake • Andrew's Blog
Andrew's account of being in Haiti during the earthquake with James Tamplin
haiti  earthquake 
5 weeks ago by earth2marsh
(429) https://twitter.com/i/web/status/1032328282920890368
RT : Here's another entry in our series on , featuring artist-scholar-activist : "A Lesson…
BlackAugust  Haiti  from twitter
8 weeks ago by LibrariesVal
Twitter
RT : "Spirit Desire", my photo book celebrating my documentary on Haitian Vodoun from 2013 to 2016
Vodoun  Haiti  from twitter_favs
12 weeks ago by rileybearlk
Twitter
US citizens in advised by to "shelter in place. Do not attempt to travel at this time."
Haiti  from twitter_favs
july 2018 by andriak
Twitter
Alert: Due to continuing demonstrations, roadblocks, and violence across Port-au-Prince and throughout Haiti…
Haiti  from twitter_favs
july 2018 by andriak
Twitter
7 cars currently on fire in front of hotel in Petionville.
BestWestern  Haiti  from twitter_favs
july 2018 by andriak

Copy this bookmark:

to read