recentpopularlog in

offentligheten

« earlier   
Svenskarna läser, delar och sprider överlägset flest högerradikala nyheter från alternativmedierna i hela Europa | Tobias Hübinette
De högerradikala alternativmedierna är just nu som allra störst i Sverige (bredvid USA) i hela västvärlden. Mycket tyder också på att svenskarna är mer engagerade i frågor som rör utomeuropéerna, förorterna, de icke-kristna, invandring och integration än andra s k folkslag runtom i västvärlden. Utöver det är svenskarna mest digitala/digitaliserade och uppkopplade i världen bredvid amerikanerna (och sydkoreanerna) och över hälften av alla svenskar får idag sina nyheter via sociala medier och inte via (pappers)tidningar eller etermedier (tv och radio) som har tappat mer läsare, tittare, lyssnare och räckvidd i Sverige än i de flesta andra västländer på jorden.
 
I Sverige har de högerradikala alternativmedierna t o m lyckats ”bräda” de etablerade medierna (såsom DN, SvD, AB, EP och SVT m fl) medan de högerradikala alternativmedierna än så länge är proportionellt sett mindre i de andra västländerna och inte minst i de nordiska grannländerna.
fascism  offentligheten 
10 weeks ago by rsms
YouTube Debuts Plan to Promote and Fund 'Authoritative' News | WIRED
According to YouTube executives, the goal is to identify authoritative news sources, bring those videos to the top of users' feeds, and support quality journalism with tools and funding that will help news organizations more effectively reach their audiences. The challenge is deciding what constitutes authority when the public seems more divided than ever on which news sources to trust—or whether to trust the traditional news industry at all.
offentligheten  nätkritik 
july 2018 by rsms
Tomas Hemstad: "Vad får man publicera och vem tar ansvar för det?" - Politism
I en eventuell bredare debatt om vad man väljer att publicera, och hur det urvalet sker, hoppas jag att den också ägnas åt de ”låt gå”-plattformar som helt avsagt sig sitt publicistiska, redaktionella och kuratoriska ansvar, där högerextrem press likställs med Aftonbladet, där man köpa nazist-propaganda jämte Barbapappa eller spela spel som heter White Power: Pure Voltage.
nätkritik  offentligheten 
july 2018 by rsms
Personal Data and Political Influence in Italy - Our Data Our Selves
Algorithmically-powered and micro-targetable digital platforms are gaining significance in Italian political campaigning
nätkritik  offentligheten  #italien 
june 2018 by rsms
Åsa Linderborg om den politiska styrningen av kulturvärlden | Aftonbladet
Det är en nutida paradox att så många i demokratins och mångfaldens namn kräver åsiktskorrigeringar. Ett exempel är Anette Novaks medieutredning (SOU 2016:80), som Kulturdepartementet initierat. Novak föreslår i paragraf 3 punkt 1, att mediestöd bara kan ges till allmänna nyhetsmedier som är ”kvalitativa” och ”präglas av principen om alla männi­skors lika värde”. Men männi­skovärdet innefattar rimligen värdet att inte bara vara olika, ­utan att också tycka olika.

Det är, som Sigurd Allern, medieprofessor på Stockholms universitet, skriver till mig, ­ingen hemlighet att detta är ett slags ”lex Nya tider”. En särskild nämnd där majoriteten utgörs av publicister, journalister och medieföretag ska pröva ansökningarna. Med andra ord: en korporativ kvalitetskommitté ska göra en innehållsvärdering på väldigt lösa grunder.
offentligheten  kulturpolitik 
february 2018 by rsms
Andreas Norlen på Twitter: "Nej, offentlighetsprincipen påverkas inte. Domar kommer även fortsatt vara offentliga för alla. Däremot begränsas möjligheten att sprida personregister m mkt integritetskänsliga personuppgifter på webben, tex vad som i
Detta motiverar inte varför ni vill begränsa tillgången till offentliga handlingar för icke ”professionella” aktörer. Vem är ”professionell”? Varför ska inte alla behandlas lika vs offentlighetsprincipen?
offentligheten 
february 2018 by rsms
”Seriös, granskande journalistik kommer inte att drabbas”
Efter Lexbase vill politikerna reglera hur integrietskränkande information får spridas. Man lovar att seriös, granskande journalistik inte kommer att hämmas av lagändringarna. Lycka till med att hitta en fungerande definition av det.
offentligheten 
february 2018 by rsms
Mårten Schultz på Twitter: "I år är det tio år sedan Newsmill startades! Startpunkten för ett nytt politiskt samtal, kan man väl säga."
I princip hela Newsmill är utraderat från Internet. Inte bara på så sätt att sajten är borta. Dessutom har internetarkiven bara några få saker sparade av alla tusentals texter som publicerades på Newsmill.
arkivväsen  offentligheten 
january 2018 by rsms

Copy this bookmark:

to read