recentpopularlog in

programmering

« earlier   
Free Online Tutorials and Courses
Bra förklaringa för vad de olika språken går ut på
programmering 
8 weeks ago by forssjohan
20 Python libraries you can’t live without
Hi there fellas. Today i am going to list 20 python libraries which have been a part of my toolbelt and should be a part of yours as well. So here they are:
python  programmering 
september 2017 by thomas.carrington
Håll programmering borta från schemat | Ledare | Expressen
Mer programmering och mindre matematik. Det blir en tydlig konsekvens av den it-satsning inom skolan som regeringen presenterade i veckan. Läroplanerna ska ändras för att minska vad utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) kallar för "digitalt utanförskap". Från första klass ska alla lära sig grunderna i programmering och på gymnasiet ska den digitala läsningen öka. Bland annat.
Tyvärr förbiser utbildningsministern vilka kompetenser som måste stärkas och vilket utanförskap som bör bekämpas. 
Satsningen påverkar främst matte- och teknikundervisningen. Men varje lektionstimme programmering innebär en mindre åt ekvationer. Redan 2014 beskrev Kungliga Tekniska Högskolan och Chalmers hur resultaten på de diagnostiska matematikproven rasar för förstaårselever på ingenjörsprogrammen. Hur morgondagens ingenjörer gagnas av mer Java-kod och mindre matte är svårt att se.
programming  programmering  politik  skola  it 
march 2017 by moonhouse

Copy this bookmark:

to read