recentpopularlog in

WimLeers : belgium   1660

« earlier  
Steen & Been: Korchitectuur | architectura.be

Kwatongen beweren dat Kim Jong Il even adviseur was voor de ontwikkeling van de Noordwijk in Brussel maar afhaakte toen hij doorkreeg dat standbeelden niet in het lastenboek voorkwamen.
architecture  belgium  northkorea  funny  quotes 
7 days ago by WimLeers
Overheid betaalt helft van Belgische beroepsbevolking

Sinds dinsdag zijn 1.075.000 Belgen tijdelijk werkloos door de coronacrisis. Tel daar de 391.000 landgenoten in klassieke werkloosheid, de 843.000 ambtenaren en leerkrachten en de 647.000 werknemers uit de zorgsector bij en je komt aan bijna 3 miljoen landgenoten die betaald of gesubsidieerd worden door de overheid. Op een totale beroepsbevolking van 5,45 miljoen Belgen is dat meer dan een op twee.
covid19  belgium  unemployment  taxes  socialsecurity 
14 days ago by WimLeers
Van bolhoed tot streaming, een eeuw prijzen meten in België | De Tijd

Vandaag wordt zelfs de prijs van een synthesizer, een smartwatch en een streamingdienst in rekening gebracht. Van een korf producten is eigenlijk amper nog sprake, zegt Ken Van Loon, datawetenschapper van Statbel, dat vanuit een kantoor nabij Brussel-Noord van over heel het land prijzen verzamelt en die in de statistische blender gooit om tot het maandelijkse inflatiecijfer te komen. ‘We doen geen steekproef meer, maar hebben eigenlijk een exhaustief overzicht’, zegt Van Loon. ‘Zodra een uitgave minstens een duizendste van een gezinsbudget vormt, moet ze erbij.’

belgium  history  socialsecurity  inequality  salary  1920  2020 
5 weeks ago by WimLeers
Een klimaatrobuust woonlandschap: verdichten en herverdelen (laatste deel) | architectura.be

Opnieuw is in het buitenland misschien wel inspiratie te vinden. De Lama Mitchell Housing Developments in New York City bieden publieke woningen aan voor bescheiden tot middeninkomens. De woonontwikkeling bevindt zich op een aantrekkelijke stedelijke locatie en de huur is er gekoppeld aan het inkomen, maar net dankzij het kwaliteitsvol wonen blijven ook bewoners met een hoger inkomen er huren, wat een interessanter verdienmodel oplevert dan dat van Vlaamse huisvestingsmaatschappijen. In Zwitserland en Duitsland tonen voorbeelden van coöperatieve woningbouw dat het ook via collectief particulier opdrachtgeverschap en hybride vormen van eigenaarschap anders kan. Toekomstige bewoners verenigen zich om een gezamenlijk, collectief woonproject tot stand te brengen. De woningcoöperatieven schakelen goede ontwerpers in om middelhoge, compacte bouwblokken te realiseren met een hoge architecturale kwaliteit. De woningen beschikken over ruime (private) terrassen, kwaliteitsvolle publieke of semipublieke (buiten)ruimtes en tal van bijkomende, gedeelde functies zoals een fietsenstalling, een wasplaats, een sauna, een yoga- of fitnessruimte, een crèche, gastenkamers en een permanente aanwezigheid van een conciërge op buurtniveau om leveringen in ontvangst te nemen of problemen op te lossen. In die coöperatieve woonontwikkelingen is ook steeds een bepaald percentage sociale huurwoningen opgenomen. Omdat de bewoners geen eigenaar zijn van de woning en grond, maar aandeelhouder in de coöperatieve, is het veel evidenter om collectieve renovaties of investeringen in bijvoorbeeld het klimaatadaptief maken van de gedeelde tuinen te organiseren. Ook de woonmobiliteit ligt er veel hoger: wanneer een woning te groot en onaangepast wordt voor de verouderende inwoners, kan er binnen de buurt en het patrimonium van de coöperatie gezocht worden naar een meer geschikte woonst. De wooncoöperaties slagen er zo in een koppeling te maken tussen persoonlijke en collectieve voordelen en maatschappelijke winsten.
house  belgium  flanders  urbanplanning 
december 2019 by WimLeers
Een symbolisch akkoord voor symbolisch beleid

Het aandeel sociale woningen in Vlaanderen is, met nauwelijks meer dan 5 procent, slechts marginaal. Vermits 15 procent van de Vlamingen moet leven met een inkomen onder de armoedegrens, betekent het gebrekkige aanbod aan sociale woningen dat sowieso al twee op de drie Vlamingen in armoede niet sociaal zullen kunnen huren, terwijl net dát het verschil maakt tussen overleven of kopje-onder gaan. En dus ontaardt de strijd om een sociale woning in Vlaanderen in een gevecht in regel, waarbij de ene uitgespeeld wordt tegen de andere: waarom zij wel, en wij niet?

In landen als Nederland, Zweden of Denemarken daarentegen kan één op de vijf tot zelfs bijna één op de drie gezinnen sociaal huren. Niet dus, zoals bij ons, de beperking van het recht op een sociale woning tot slechts een minderheid van hen die in armoede leven. Integendeel: sociaal huren is er ook voor brede lagen van de middenklasse een realiteit, een substantiële verhoging van hun levensstandaard. Bovendien verlicht het ruime aanbod aan sociale huur minstens ten dele ook de druk op de rest van de woningmarkt. Meerdere keren winst, dus.
housing  flanders  belgium  history  2019  poverty  netherlands 
december 2019 by WimLeers
« earlier      
per page:    204080120160

Copy this bookmark:

to read