recentpopularlog in

mikael : copyright   189

« earlier  
"Upphovsrätten har blivit en bromskloss i informationssamhället - sänk gränsen till fem år"
Inget område är så befäst av samhällskontraproduktiva särintressen som rätten till ett verk. Skyddet uppkom under 1800-talet för att säkra ekonomisk avkastning från ett alster. Då behövdes långa skyddstider för att säkerställa att skaparen fick skälig avkastning på sitt arbete. På den tiden tog det en månad att åka till Amerika och ett brev till Japan släpptes inte ens in i Japan. På 1800-talet tog det år att distribuera böcker, och de levde längre som produkter. Författare kunde inte tjäna pengar på TV-shower, synas på reklampelare eller moderera konferenser. De levde av böckerna enbart. Så är det inte i dag.
copyright  articles  swedish  sweden  law 
4 weeks ago by mikael
Can Beethoven send takedown requests? A first-hand account of one German professor’s experience with overly broad upload filters
Much of the resistance to the current EU copyright reform has centered around proposed requirements for platforms to employ mandatory upload filters, or filters which would scan all user contributions before they are uploaded to any website. To illustrate how these filters can harm lawful free expression online, we present the story of a German music professor who encountered first hand how filters can miss the nuance built in to copyright law.
copyright  music  law  wikimedia  blog-posts  history 
6 weeks ago by mikael
The future is here today: you can't play Bach on Youtube because Sony says they own his compositions
James Rhodes, a pianist, performed a Bach composition for his Youtube channel, but it didn't stay up -- Youtube's Content ID system pulled it down and accused him of copyright infringement because Sony Music Global had claimed that they owned 47 seconds' worth of his personal performance of a song whose composer has been dead for 300 years. This is a glimpse of the near future. In one week, the European Parliament will vote on a proposal to force all online services to implement Content ID-style censorship, but not just for videos -- for audio, text, stills, code, everything.
copyright  law  eu  articles  music  history  labels 
6 weeks ago by mikael
Save Your Internet – Delete article 13
The European Commission and the Council want to destroy the Internet as we know it and allow big companies to control what we see and do online. Should Article 13 of the Copyright Directive proposal be adopted, it will impose widespread censorship of all the content you share online. The European Parliament is the only one that can step in and Save your Internet.
eu  copyright  politics  law 
june 2018 by mikael
Class of 2018 at the The Public Domain Review
Our top pick of artists and writers whose works will, on 1st January 2018, enter the public domain in many countries around the world.
copyright  art  articles  books  culture 
december 2017 by mikael
Netflix, Microsoft, and Google just quietly changed how the web works
The organization that sets standards for the web just failed to beat back a stupid, greedy technology.
drm  standards  internet  copyright  articles 
september 2017 by mikael
A Copyright Vote That Could Change the EU's Internet
On October 10, EU lawmakers will vote on a dangerous proposal to change copyright law. Mozilla is urging EU citizens to demand better reforms.
mozilla  copyright  blog-posts  eu  politics  internet  netcritique 
september 2017 by mikael
Patent- och marknadsdomstolen fäller Wikimedia
Den enda rimliga slutsatsen är att omedelbart sluta finansiera ”offentlig” konst då den inte är offentlig. På samma sätt som asfaltsläggare inte har rätt att kräva några ören varje gång en taxi kör på en offentlig väg så ska offentligt finansierad konst vara just offentlig.

> Lite svajig jämförelse tycker jag eftersom det här handlar om digital dokumentation och spridning av konstverk.

En liknelse blir aldrig, per definition, exakt. Men faktum kvarstår: en konstnär har anlitats och fått ersättning för att skapa ett verk som ställts ut på allmän plats. Vad finns det för moralisk grund att denne person ska får mer ersättning för sitt arbete på nya sätt om och om igen? Om någon som helst annan yrkeskår genomför ett arbete så förväntar sig denne inte att på något sätt få mer och mer ersättning för det som gjorts. Exemplet med vägen tydliggör bara det egendomliga resonemanget att konstnären har en särställning mot asfaltsläggare.

> Som sagt tidigare handlar det inte bara om intäkter utan även om kontrollen över hur verken exponeras.

Vilket även det är orimligt när det gäller offentlig konst: hen har fått betalt för att alla ska kunna ta del av konstverket. Offentlig konst ska antingen vara offentlig eller inte finansierar av offentliga medel.

> När det gäller offentlig konst så har konstnärerna ofta skapat platsspecifika konstverk (som de nya på T-centralen) eller kommit överens med upphandlaren om hur och var verket ska visas. Verken är alltså tänkta att upplevas av de som befinner sig på platsen, inte via datorskärmen och en knaggligt fotograferad hemsida.

Då får man sluta att finansiera offentlig konst om konstnären inte accepterar att konsten ska vara offentlig och tillgänglig. Om upphovrättslobbyorganisationerna har lyckats driva lagstiftningen och uttolkningen av den till detta absurda tillstånd så får man helt enkelt se till att sluta göda dem med skattepengar. Argumentet om konstnärens vision är lika underligt som att asfaltsläggare inte hade föreställt sig att man skulle kunna köra Segway på en gammal väg och ska därför ha rätt att neka Segway på vägen.
forum-posts  photography  wikipedia  law  swedish  sweden  copyright 
august 2017 by mikael
Ad blocking is under attack
Yesterday a strange commit landed in the EasyList repo. The "functionalclam.com" domain was removed with a comment "Removed due to DMCA takedown request". An ad server was unblocked by all ad blockers due to a DMCA request. Let that sink in for a moment... A small research was conducted by the community in the comments section of that commit. It appears that the story began 23 days ago with a comment by a freshly registered Github account to the commit that added "functionalclam.com" to EasyList. @dmcahelper threatened with "the file or repository disruption," but his threats were not taken seriously that time.
copyright  ads  blog-posts  law 
august 2017 by mikael
Wikipedia.org: Threshold of originality
The threshold of originality is a concept in copyright law that is used to assess whether a particular work can be copyrighted. It is used to distinguish works that are sufficiently original to warrant copyright protection from those that are not. In this context, "originality" refers to "coming from someone as the originator/author" (insofar as it somehow reflects the author's personality), rather than "never having occurred or existed before" (which would amount to the protection of something new, as in patent protection).
law  copyright  usa  wiki 
may 2017 by mikael
/dev/lawyer Open Source License Business Perception Report
How does business perceive specific form software public licenses in Q1 2017? From this lawyer’s point of view...
law  open-source  copyright 
march 2017 by mikael
Creativecommons.org: NonCommercial interpretation
The definition of NonCommercial depends on the primary purpose for which the work is used, not on the category or class of reuser. Specifically, a reuser need not be in education, in government, an individual, or a recognized charity/nonprofit in the relevant jurisdiction in order to use an NC-licensed work. A reuser that is not obviously noncommercial in nature may use NC-licensed content if its use is NonCommercial in accordance with the definition. The context and purpose of the use is relevant when making the determination, but no class of reuser is per se permitted or excluded from using an NC-licensed work.
law  creativecommons  copyright  wiki 
december 2016 by mikael
Creative Commons music in videos: what is allowed and what is not
(No Derivatives) Don't alter, transform or build upon the music.
The most misunderstood paragraph of the CC license. People think that as long as they don't cut or trim the music, they can use it for their videos, but this is not true. Music with ND attribute is for listening only. You can make unlimited copies of it on various mediums, include it in playlists and compilations, embed it on websites, use it as music on hold or business background music, but you can't use it as soundtrack for videos, games, audiobooks, presentations, etc. As the legal code says:

" (you can) make such modifications as are technically necessary
to exercise the rights in other media and formats, but otherwise
you have no rights to make Adaptations."

People often argue that using an unaltered song as a soundtrack to a video does not make the video a derivative work, because the song itself is not recast or transformed in any way. That's where "Don't build upon this work" takes place. Coupling the music with additional content such as images, audio, or motion picture, is considered "building upon". The legal code is very explicit about it:

"For the avoidance of doubt, where the Work is a musical work,
performance or phonogram, the synchronization of the Work in
timed-relation with a moving image (“synching”) will be considered
an Adaptation for the purpose of this License."

Thus, as far as No Derivatives licenses are concerned, videos that use an ND-licensed song violate the terms of the license.
creativecommons  copyright  blog-posts  music  audio  video 
september 2016 by mikael
EU Court: Open WiFi Operator Not Liable For Pirate Users
[T]he Court holds, first of all, that making a Wi-Fi network available to the general public free of charge in order to draw the attention of potential customers to the goods and services of a shop constitutes an ‘information society service’ under the directive on [electronic commerce],” the decision reads.
wifi  law  politics  eu  blog-posts  copyright  filesharing 
september 2016 by mikael
European court says linking to illegal content is copyright infringement
The facts of the present case were egregious but the law created by the court is bad for the internet.
copyright  law  links  eu  articles 
september 2016 by mikael
Wikipedia.org: Wikipedia:Granting work into the public domain
It is controversial, however, whether it is possible for a copyright holder to truly abandon the copyright of their work. Robert A. Baron argues in his essay "Making the Public Domain Public" that "because the public domain is not a legally sanctioned entity," a statement disclaiming a copyright or "granting" a work into the public domain has no legal effect whatsoever, and that the owner still retains all rights to the work not otherwise released. The owner would then have the legal right to prosecute people who use the work under the impression that it was in the public domain. It is certainly true that under some jurisdictions, it is impossible to release moral rights. For example the German Copyright Law (Urheberrechtsgesetz) prevents the transferability of copyrights in §29 UrhG so that an abdication isn't possible as well, though that is not the case in the United States. A more likely problem may be the lack of factual evidence that the owner has indeed put the work into the public domain.
copyright  law  wiki 
september 2016 by mikael
Creativecommons.org: Frequently Asked Questions — When is my use considered an adaption
Whether a modification of licensed material is considered an adaptation for the purpose of CC licenses depends primarily on the applicable copyright law. Copyright law reserves to an original creator the right to create adaptations of the original work. CC licenses that allow for adaptations to be shared—all except BY-ND and BY-NC-ND—grant permission to others to create and redistribute adaptations when doing so would otherwise constitute a violation of applicable copyright law. Generally, a modification rises to the level of an adaptation under copyright law when the modified work is based on the prior work but manifests sufficient new creativity to be copyrightable, such as a translation of a novel from one language to another, or the creation of a screenplay based on a novel.

Under CC licenses, synching music in timed relation with a moving image is always considered an adaptation, whether or not it would be considered so under applicable law. Also, under version 4.0, certain uses of databases restricted by sui generis database rights also constitute adaptations (called "Adapted Material" in the 4.0 licenses), whether or not they would be considered adaptations under copyright law. For more details about adaptations in the database context, see the Data FAQ.
creativecommons  law  copyright 
august 2016 by mikael
Toothpic — Who Took This Picture?
The continuously growing amount of photos posted and distributed over the Internet poses several important problems related to improper use of images, such as exploiting them for commercial purposes, re-posting others’ photos without consent or infringing copyright, posting photos containing unethical or illegal contents, and so forth. Camera identification, which refers to identifying which digital imaging sensor has shot a given picture, exploiting the fact that each sensor leaves a unique fingerprint in all pictures, is a key ingredient in the solution to the aforementioned problems. The ToothPic project aims at validating a breakthrough camera identification technology developed during ERC starting grant “CRISP”.
cameras  security  theft  copyright  photography  scanning 
july 2016 by mikael
Gp.se: Karlsten: Vilka står på tur om filmbolagen vinner?
Det här är en text som ska ses som reklam för Bredbandsbolaget. Vilket låter helt galet, jag förstår det, men det finns starka skäl.
netneutrality  swedish  sweden  isp  law  copyright  articles 
october 2015 by mikael
Aftonbladet.se: Copyswede vann mot Samsung
Samsung förlorade rättstvisten mot upphovsrättsorganisationen Copyswede. Även datorer och surfplattor är "särskilt ägnade" för privatkopiering och bolaget ska därför betala avgift.

Elektronikbranschen rasar.

Privatkopieringsavgiften infördes på 1990-talet men redan dessförinnan hade det funnits en kassettskatt som skulle kompensera upphovsrättsinnehavare för förlusten när folk bandade varandras lp-skivor. Under den digitala eran har Copyswede med framgång hävdat att avgiften ska gälla alla former av lagringsmedier inklusive hårddiskar, minneskort och usb-stickor. På senare tid har det pågått rättstvister om huruvida smarta telefoner också är "särskilt ägnade" åt privatkopiering, vilket är de helt avgörande orden i rättstvisterna.
"I hög grad lämpliga"

I Solna tingsrätt har Samsung hävdat att datorer och surfplattor i dag används till väldigt mycket och långt i från är "särskilt ägnade" åt privatkopiering. Men i en lång dom, där tingsrätten redogör för hur liknande ersättningar tas ut i andra EU-länder, går domstolen på Copyswedes linje. Tingsrätten driver tesen att lagstiftaren med "särskilt ägnade" nog menade att produkterna är "i hög grad lämpliga" att användas vid privatkopiering och då kommer frågan i ett annat läge.

Samsung får en månad på sig att lämna ut fakta om lagringsutrymmet på produkterna. Gör bolaget inte det väntar böter på 50 000 kronor per dag.
Föråldrad skatt

"Domen i Solna Tingsrätt visar på det absurda och otidsenliga i dagens lagstiftning. Lagen skrevs för kassettband och nu använder konsumenterna streaming via Spotify eller Netflix", säger Klas Elm, vd för paraplyorganisationen Elektronikbranschen i ett pressmeddelande.

"Konsumenterna straffas för en verksamhet de inte sysslar med. Vi är gärna med och föreslår hur upphovsrättsinnehavarna kan få ersättning och stöd, men det är nu dags att en gång för alla avskaffa den föråldrade kassettbandsskatten", fortsätter han.
articles  copyright  law  swedish  sweden  hardware 
october 2015 by mikael
Kassettbandsskatten är otidsenlig
I en tid när nästan all musik och video streamas via tjänster som Netflix och Spotify skulle ingen hävda att datorer och surfplattor är särskilt ägnade att kopiera musik och video. Ändå fastslår en dom i Solna Tingsrätt på onsdagen att det är lagligt att ta ut en straffskatt, så kallad privatkopieringsavgift, eftersom de också kan användas för just detta. Om domen i Solna tingsrätt på onsdagen inte överklagas och ändras är det uppenbart att lagen måste ändras.
Kassettbandsskatten infördes ursprungligen för mer än 40 år sedan som en avgift på kassettband som användes för att kopiera LP-skivor. Den har sedan hängt med in i en tid med datorer, streaming och smarta mobiler. Kassettbanden användes på sin tid nästan uteslutande för att kopiera musik och lagen om privatkopiering säger tydligt att skatten ska tas ut på enheter som är ”särskilt ägnade” för privatkopiering. Avgiften tas ut på priset i butiken och betalas därmed av konsumenterna.
Det är svårt att hävda att datorer, surfplattor eller för den delen mobiltelefoner är ”särskilt ägnade” för att lagra film och musik. Innehållet i dessa digitala produkter är operativsystem, program och appar samt att det lagrade materialet mest är privata bilder och privata videofilmer. Merparten av all video och musik som konsumeras i dag streamas, vilket innebär att mycket lite eller inget alls i dag kopieras och lagras på själva enheten.
”Domen i Solna Tingsrätt visar på det absurda och otidsenliga i dagens lagstiftning. Lagen skrevs för kassettband och nu använder konsumenterna streaming via Spotify eller Netflix, säger Klas Elm, VD Elektronikbranschen i ett uttalande.
”Konsumenterna straffas för en verksamhet de inte sysslar med. Vi är gärna med och föreslår hur upphovsrättsinnehavarna kan få ersättning och stöd, men det är nu dags att en gång för alla avskaffa den föråldrade kassettbandsskatten”, säger Klas Elm.
blog-posts  law  filesharing  copyright  swedish  sweden 
october 2015 by mikael
Sweclockers.com: Copyswede vinner mot Samsung i tingsrätten
Solna tingsrätt ger Copyswede rätt mot elektronikjätten Samsung, som nu har en månad på sig att redovisa importsiffror för datorer och surfplattor hela vägen tillbaka till september 2013.
articles  law  copyright  hardware  swedish  sweden 
october 2015 by mikael
Medium.com: The End of the Internet Dream?
In 20 years, the Web might complete its shift from liberator to oppressor. It’s up to us to prevent that.
presentation  surveillance  copyright  law  internet  netcritique 
august 2015 by mikael
Youtube.com: The Lifecycle of a Revolution (Keynote)
In the early days of the public internet, we believed that we were helping build something totally new, a world that would leave behind the shackles of age, of race, of gender, of class, even of law. Twenty years on, "cyberspace" looks a lot less revolutionary than it once did. Hackers have become information security professionals. Racism and sexism have proven resiliant enough to thrive in the digital world. Big companies are getting even bigger, and the decisions corporationsnot just governmentsmake about security, privacy, and free speech affect hundreds of thousands, or millions, of people. The Four Horsemen of the Infocalypseterrorists, pedophiles, drug dealers, and money launderersare driving online policy as governments around the world are getting more deeply involved in the business of regulating the network. Meanwhile, the Next Billion Internet Users are going to connect from Asia and developing countries without a Bill of Rights. Centralization, Regulation, and Globalization are the key words, and over the next twenty years, we'll see these forces change digital networks and information security as we know it today. So where does that leave security, openness, innovation, and freedom?

The Digital Millennium Copyright Act is being used to weld the hood of cars shut to keep engine software safe from mechanics. Will we still have the Freedom to Tinker even in the oldest of technologies? What does it mean that the U.S. is a big player in the zero-day market even as international agreements seek to regulate exploit code and surveillance tools? Will we see liability for insecure software and what does that mean for open source? With advances in artificial intelligence that will decide who gets run over, who gets a loan, who gets a job, how far off can legal liability regimes for robots, drones, and even algorythms be? Is the global Internet headed for history's dustbin, and what does a balkanized network mean for security, for civil rights?

In this talk, Granick will look forward at the forces that are shaping and will determine the next 20 years in the lifecycle of the revolutionary communications technology that we've had such high hopes for.
videos  presentation  surveillance  copyright  law  internet  netcritique 
august 2015 by mikael
Congrats on the 10-Year Anniversary YouTube, Now Please Fix Content ID
[…] when you upload a video, the Content ID tool can spot a song snippet used in that video, and the rightsholder gets to decide what happens when there is a match by setting "usage restrictions" — it can elect to Block, Track, or Monetize (i.e., get a portion of revenue generated from ads around the video).
youtube  copyright 
may 2015 by mikael
Flickr now offers Public Domain and CC0 designations
Many members of our community want to be able to upload images that are no longer protected by copyright and correctly tag them as being in the Public Domain, or they want to release their copyright entirely under CC0. So, starting today we’re happy to support these two new options.
copyright  creativecommons  blog-posts  flickr 
april 2015 by mikael
Kickstarter.com: COPYGATE - A documentary about Copyswede by Daniel Bramme
Vi gör en granskande dokumentär om Copyswede. We are making a documentary about the Swedish organisation Copyswede.
journalism  copyright  sweden  movies  documentaries  crowdfunding 
march 2015 by mikael
Bbc.com: The recurring Facebook privacy hoax
Since the start of the year there's been a resurgence of posting of copyright/privacy notices on Facebook. They're based on a two-year-old hoax. Why do they keep coming back, asks Gareth Rubin.
articles  copyright  facebook 
january 2015 by mikael
Filmjättarna stämmer Bredbandsbolaget – kräver blockering av Swefilmer
Bredbandsbolaget ska tvingas blockera The Pirate Bay och Swefilmer. Det kräver en rad film- och musikbolag i ett unikt rättsfall, kan Dagens Media avslöja.
law  streaming  swedish  copyright  business 
november 2014 by mikael
What happens when National Geographic steals your art?
National Geographic used my Internet image (opte.org) on the cover of its bookazine, 100 Scientific Discoveries that Changed the World, and in the book, The Big Idea, without my permission or respecting the Creative Commons license that allows it to be used for non-commercial purposes for free. I charge a nominal fee for the license which can be obtained on www.opte.org in minutes. The license helps covers costs and furthers development of the project.
law  copyright  creativecommons  magazines  photography  blog-posts 
september 2014 by mikael
You stole my images and now you’re going to die
Thoughts about Image Protection on the Web (or: How to prevent screenshots in a web browser).
copyright  hack  javascript  photography  webdev  graphics  blog-posts 
july 2014 by mikael
(C;)
Allt material är befriat från copyright. Använd det som du känner för. Sprid det vidare. Sno vad du vill ha. Lägg till, ta bort, ändra, förbättra eller försämra. Eller varför inte skriva ditt eget namn under och påstå att det är du som skapat det?

However. Om du gör något jag inte gillar kommer jag troligen att vidta legala åtgärder bara för att jävlas. Om inte det hjälper kommer jag troligen att vidta illegala åtgärder.
copyright  fun 
july 2014 by mikael
Array.se: Copyswede får rätt att ta ut privatkopieringsavgift på iPhones
Telia förlorade mot Copyswede när Södertörns tingsrätt idag meddelade att man anser att privatkopieringsavgiften även skall gälla iPhone-enheter. Det betyder att domstolen kommit fram till att Apples telefoner (och med det i förläggningen även alla andra smartphones) är särskilt ägnade för att privatkopiering. Det vill säga att ett av dess huvudsyften är att spela musik och annan media som vi kopierat in till dem.

Copyswede har begärt 73 000 000 kronor av Telia plus ränta för alla de enheter man importerat och sålt här i Sverige. Denna dom fastställer inte vilket belopp Telia kommer att behöva betala utan handlade endast om telefonen var föremål för avgiften eller ej.

Detta kommer antagligen innebära en liten avgiftshöjning för alla smartphones när Copyswede nyttjar domen för att införa avgift på alla modeller. [ https://pay.reddit.com/r/sweden/comments/281j7g/copyswede_f%C3%A5r_r%C3%A4tt_att_ta_ut/ ]
iphone  law  storage  filesharing  copyright  blog-posts  business 
june 2014 by mikael
Trademarkia.com: MUSK OX - Reviews & Brand Information - P. E. HANSEN & CO. A/S COPENHAGEN
On Tuesday, June 16, 1970, a U.S. federal trademark registration was filed for MUSK OX by P. E. HANSEN & CO. A/S, COPENHAGEN. The USPTO has given the MUSK OX trademark serial number of 72365433. The current federal status of this trademark filing is EXPIRED.
clothes  copyright  history 
february 2014 by mikael
Sweclockers.com: Elektronikbranschen krigar mot Copyswede
Den utvidgade kopieringsavgiften ska prövas i Lunds tingsrätt. I väntan på domen vägrar flera handlare att betala ersättning till Copyswede.
articles  politics  swedish  copyright 
january 2014 by mikael
Computersweden.idg.se: "Hittepåsiffror bakom rekordskadestånd"
Rekordskadeståndet som dömdes ut av Västmanlands tingsrätt på tisdagen har vid det här laget blivit en världsnyhet. 4,3 miljoner kronor för att ha laddat upp och spridit filmen "Beck - Levande Begravd" via fildelningssajten Swebits. Om tingsrättens bedömning håller även i högre instans har filmbranschen hittat en veritabel sedelpress. Så, hur kom tingsrätten fram till summan? Jo, den baseras på ett expertutlåtande gjort av Bertil Sandgren, filmbranschräv sedan 1970-talet och de senaste 10 åren egen konsult inom främst licensfrågor. Som särskilt sakkunnig på området meddelar Sandgren att ersättningen bör vara 7 050 000 kronor. Utlåtandet är en fantastisk uppvisning i antaganden och ickebevisade orsakssamband.
articles  law  politics  piracy  copyright  swedish 
december 2013 by mikael
Google Books suit dismissed: more affirmation of public interest in copyright
As to the amount used, Judge Chin notes that Google does scan the full text of books, and does reproduce the books verbatim. But, he notes, copying an entire work -can- be fair use sometimes, and "full-work reproduction is critical to the functioning of Google Books" (p. 23). He notes approvingly that only limited amounts of text are ever displayed, and concludes that the amount factor does weigh "slightly against" fair use (p. 24).
copyright  google  law  library  books  scanning 
november 2013 by mikael
Washingtonpost.com: Think piracy is killing the music industry? This chart suggests otherwise.
For more than a decade, the recording industry has been complaining that online copyright infringement is devastating the music industry. And it's true that the revenues of conventional record labels has plunged in recent years.
music  copyright  filesharing  piracy  business  articles  stats  economics 
october 2013 by mikael
Uppropet Stoppa CopySwede
CopySwedes avgifter gör datorer, mobiltelefoner, surfplattor, hårddiskar, spelkonsoler och många andra teknikprylar betydligt dyrare för dig som konsument. CopySwede har ensidigt tagit beslut om att påföra branschen (och därmed i slutänden dig) dessa avgifter. Detta trots att de vet att det bara är ett litet fåtal som använder sin telefon, surfplatta, eller annan hemelektronik för privatkopiering.
politics  law  campaigns  sweden  copyright 
october 2013 by mikael
Sweclockers.com: Så mycket får du betala till Copyswede
Från och med september beläggs i stort sett alla slags datorer och lagringsprodukter med kopieringsavgift, en avgift som i många fall utgör en stor del av försäljningspriset.
politics  articles  swedish  copyright  filesharing 
october 2013 by mikael
Zdnet.com: Spain's new piracy penalty: Six years in jail
The country is proposing prison time for owners of sites that link to illegal versions of copyrighted material.
law  spain  piracy  copyright  articles 
september 2013 by mikael
Sweclockers.com: Debatt: "Kopieringsavgiften är som att lägga alkoholskatt på dricksglas"
Likt ett dricksglas kan en hårddisk vara till för mycket mer än andras verk. När lagen stiftades användes inte datorer på samma sätt som idag, menar signaturen "Sony?" i en debattartikel för SweClockers läsare.
articles  filesharing  copyright  swedish 
july 2013 by mikael
Falkvinge.net: Movie Subtitle Fansite Raided By Copyright Industry And Police
The movie subtitle fansite undertexter.se has been raided by the police and copyright industry. This marks an escalation of the war against sharing culture and knowledge, as the site contained nothing but user-submitted translations of movie dialog. We are quickly coming to a two-tier justice system, where the copyright industry is right against single parents by definition, and that’s not taken very well.
subtitles  blog-posts  law  sweden  copyright 
july 2013 by mikael
Bing.com: Search Blog — Searching Images by Usage Rights
The Bing Image search team has been hard at work. Today, we are excited to offer the “Search by License” feature for Bing image search. At Bing, we love helping creative artists whether you’re a blogger, teacher, student or even a small business owner looking to market your latest creation. We understand how frustrating it can be to when you come up with just the right blog post or the perfect poster for your class project, only to realize you don’t have the appropriate rights to use them the way you intended to. Searching for photos online should be a simple and pleasant experience leaving you with just as many hair follicles as you started with!
copyright  creativecommons  photography  blog-posts  search  microsoft 
july 2013 by mikael
Themillions.com: Confessions of a Book Pirate
coverFor several years, it seemed as though the book industry was getting a reprieve. As the music industry was ravaged by file sharing, and the film and TV industry were increasingly targeted by downloaders, book piracy was but a quaint cul de sac in the vast file sharing ecology. The tide, however, may be changing. Ereaders have become mainstream, making reading ebooks palatable to many more readers. Meanwhile, technology for scanning physical books and breaking the DRM on ebooks has continued to advance.
articles  piracy  ebooks  copyright  books  scanning  interviews 
january 2013 by mikael
Boingboing.net: The coming civil war over general purpose computing
Even if we win the right to own and control our computers, a dilemma remains: what rights do owners owe users?
copyright  politics  articles  presentation  drm  videos  netcritique 
october 2012 by mikael
Boingboing.net: Lockdown: The coming war on general-purpose computing
General-purpose computers are astounding. They're so astounding that our society still struggles to come to grips with them, what they're for, how to accommodate them, and how to cope with them. This brings us back to something you might be sick of reading about: copyright.
copyright  politics  articles  presentation  drm  netcritique 
october 2012 by mikael
Svt.se: Villkor och regler för svt.se
SVT:s material: texter, bilder, grafik, ljud och annat material som du får tillgång till på svt.se skyddas av upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Det innebär bl.a. att du inte får lagra eller kopiera sådant material annat än för ditt privata bruk. Det innebär vidare att du inte får göra sådant material tillgängligt för allmänheten genom att framföra, försälja, uthyra, utlåna eller på annat sätt sprida eller visa (t.ex. på en egen hemsida) materialet utan tillstånd från den som har upphovsrätt till materialet. Det publicerade materialet får dock återges, helt eller delvis enligt citaträtten, under förutsättning att källan anges. Däremot får inte bilder och grafik användas utan tillstånd från rättighetsinnehavaren. Mångfaldigande i kommersiellt syfte är inte tillåtet.
law  television  copyright  swedish 
september 2012 by mikael
Boingboing.net: The Coming War on General Purpose Computation
Here's the video of my keynote last night at the 28C3, the Chaos Computer Congress in Berlin, entitled "The coming war on general computation."
copyright  politics  videos  presentation  netcritique 
july 2012 by mikael
Theregister.co.uk: Sad but true: Napster '99 still smokes Spotify 2012
Napster also had other advantages, including a wider catalogue, thanks to its disregard for licensing. Today Spotify wins on speed of access – streaming a song extremely rapidly. But of course it doesn't allow you to keep the song in a portable format; offline access is kept within the Spotify software's proprietary encrypted database.
spotify  compare  filesharing  copyright  music  p2p  history  articles 
march 2012 by mikael
Svd.se: Upphovsrätt, pirater och den knepiga kopian
Copyright och upphovsrätt är centrala begrepp i vår tid, men härstammar från sammanhang då villkoren för äganderätt och kopiering tedde sig helt annorlunda. I språkbruket visar sig upphovsrättens idéhistoria.
copyright  law  articles  swedish  piracy 
january 2012 by mikael
Ccc.de: The coming war on general computation
The last 20 years of Internet policy have been dominated by the copyright war, but the war turns out only to have been a skirmish. The coming century will be dominated by war against the general purpose computer, and the stakes are the freedom, fortune and privacy of the entire human race. The problem is twofold: first, there is no known general-purpose computer that can execute all the programs we can think of except the naughty ones; second, general-purpose computers have replaced every other device in our world. There are no airplanes, only computers that fly. There are no cars, only computers we sit in. There are no hearing aids, only computers we put in our ears. There are no 3D printers, only computers that drive peripherals. There are no radios, only computers with fast ADCs and DACs and phased-array antennas. Consequently anything you do to "secure" anything with a computer in it ends up undermining the capabilities and security of every other corner of modern human society. And general purpose computers can cause harm -- whether it's printing out AR15 components, causing mid-air collisions, or snarling traffic. So the number of parties with legitimate grievances against computers are going to continue to multiply, as will the cries to regulate PCs. The primary regulatory impulse is to use combinations of code-signing and other "trust" mechanisms to create computers that run programs that users can't inspect or terminate, that run without users' consent or knowledge, and that run even when users don't want them to. The upshot: a world of ubiquitous malware, where everything we do to make things better only makes it worse, where the tools of liberation become tools of oppression. Our duty and challenge is to devise systems for mitigating the harm of general purpose computing without recourse to spyware, first to keep ourselves safe, and second to keep computers safe from the regulatory impulse.
blog-posts  politics  war  copyright  internet  netneutrality 
january 2012 by mikael
Youtube.com: 28c3: The coming war on general computation
The last 20 years of Internet policy have been dominated by the copyright war, but the war turns out only to have been a skirmish. The coming century will be dominated by war against the general purpose computer, and the stakes are the freedom, fortune and privacy of the entire human race.
politics  hack  speech  videos  netneutrality  copyright 
december 2011 by mikael
Wired.com: Amazon, Dropbox, Google and You Win in Cloud-Music Copyright Decision
The disk drives powering Dropbox, Amazon’s Cloud Drive, and Google Music likely issued a small sigh of relief Monday, after a federal court judge found that the MP3tunes cloud music service didn’t violate copyright laws when it used only a single copy of a MP3 on its servers, rather than storing 50 copies for 50 users. For Amazon and Google’s nascent cloud music services, the decision clears the way for them to make it easier and faster for customers to use their music services; gives them legal cover to reduce the amount of disk space needed per user; makes it less likely that new customers of their music services will bust through their ISPs data caps when signing up; and clears the way for the companies to let users add songs found on webpages and through search to their lockers with a single-click — all without either being sued by record labels for doing so.
articles  copyright  law  usa  business  dropbox  google 
august 2011 by mikael
Everything is a Remix
This site is a companion blog to the four-part video series, Everything is a Remix. The first two episodes of the series have been published and part three should be released in early summer. Donations are much appreciated and help me devote as much time as possible to research, writing and production.
copyright  history  music  filesharing  privacy  videos  documentary 
june 2011 by mikael
YouTube Blog — YouTube and Creative Commons: raising the bar on user creativity
Have you ever been in the process of creating a video and just needed that one perfect clip to make it pop? Maybe you were creating your own music video and needed an aerial video of Los Angeles at night to spice it up. Unless you had a helicopter, a pretty powerful camera and some fierce editing skills, this would have been a big challenge. Now, look no further than the Creative Commons library accessible through YouTube Video Editor to make this happen. Creative Commons provides a simple way to license and use creative works. [ http://news.ycombinator.com/item?id=2612876 ]
news  blog-posts  youtube  creativecommons  copyright 
june 2011 by mikael
Tumblr disappeared me…
I’m not the most active Tumblr user but I’ve had an account on the service for quite some time because teens are pretty active there. I even used the service to post an ongoing list of different open-access journals which was regularly visited by academics. I also had a list of interesting books and other such collections. It now seems to be gone. And the URLs are now broken (although some are still available in Google’s cache). [ http://news.ycombinator.com/item?id=2490466 ]
tumblr  copyright  netneutrality  blog-posts  hosting 
april 2011 by mikael
Idg.se: Branschorganisationen bryter med Copyswede
Det blir inga fler förhandlingar mellan Mobiltelebranschen, MTB, och Copyswedes om privatkopieringsavgifter på mobiltelefoner, säger MTBs vd Mats Holme. Nu får troligen en domstol ta ställning till Copyswedes krav på mobilavgifter.
articles  swedish  copyright  law  business  telephony 
april 2011 by mikael
Tandberg rips off x264 algorithm
Tandberg claims they came up with the algorithm independently: to be fair, I can actually believe this to some extent, as I think the algorithm is way too obvious to be patented. Of course, they also claim that the algorithm isn’t actually identical, since they don’t want to lose their patent application.
h.264  codecs  software  copyright  law  blog-posts 
november 2010 by mikael
Gene Simmons' Son Plagiarizing Bleach?
Is Bleach being copied and passed off as an original American comic called Incarnate by Nick Simmons, son of Gene Simmons?
comics  japan  copyright  art  blog-posts 
november 2010 by mikael
Opassande.se: Copyswede vill ha skatt på telefoner
Det slår mig varje gång det kommer på tal hur snurrigt det är att vi till synes beskattas för något som förklarats olagligt. Inte bara fildelare beskattas då, utan alla, (till och med fotografer som lagrar sina verk) som innehar en mp3-spelare eller bränner saker på cd-skivor. Logiskt borde Ipred-lag då inte få utrymme kan man tycka, om staten redan ser till att vi betalar för det. Men så fungerar det inte — avgifterna har aldrig handlat om piratkopiering, utan privatkopiering, som Magnus Person så pedagogiskt uttrycker det.
telephony  copyright  blog-posts  swedish  money 
july 2010 by mikael
« earlier      
per page:    204080120160

Copy this bookmark:

to read