recentpopularlog in
« earlier  
A history of crypto-discourse: encryption as a site of struggles to define internet freedom: Internet Histories: Vol 1, No 4
I map events pertaining to the articulation of the empty signifier “crypto” among interrelated discourse communities of cryptographers, hackers, online rights activists, and technology journalists during a period of forty years (1975–2015). I present the Crypto-Discourse Timeline as comprised of three periods: the origins (1975–1990), crystallisation (1990–2000), and revitalisation of crypto-discourse (2000–2015). The timeline provides an overview of the complexity and contingency of crypto-discourse as a practice that shapes public policy over time.
medieteori  kryptoanarki 
yesterday
”Svenska konstmusikkritiker trivs i sin filterbubbla” | SvD
Vissa kanske retar upp sig på Sofia Lilly Jönssons försök i SvD nyligen att karaktärsmörda John Cage. Hennes sammanfattning av "Cage-estetiken" är emellertid för svepande och generaliserande för att kunna bemötas i sak. Men det hon gör när hon dissar Cages "efterföljare" är att ifrågasätta allt detta; den samtidsmusik som är mer estetiskt medveten och hantverksmässigt kompetent än någonsin. Detta är desto mer problematiskt.

Frågan är hur detta kan ske och vad det skulle vara symptom på, att en kort text som förkastar flera generationers konstnärliga verksamhet kan publiceras i vad som brukar betraktas som en av de ledande svenska kultursidorna?

Till skillnad mot konst-, teater- och litteraturkritiken som i alla fall har ambitioner att vara del av ett pågående internationellt samtal sysslar konstmusikkritiken inte med någon form av samtidsanalys. Sedan länge har man resignerat i försöken att hålla läsaren uppdaterad i och delta i en samtida diskurs och debatt. Svenska konstmusikkritiker rör sig inte på de internationella arenorna. Man befinner sig inte på festivalerna eller klubbarna och verkar inte ta del av vad som avhandlas i debatter och i tidskrifterna.
musikkritik 
2 days ago
fördjupningsuppgift svar | rucksichtslosekritik
För ett antal år sedan hävdade till exempel Harald Edquist att den svenska produktivitetstillväxten på 90-talet överskattats, eftersom man inte tillräckligt justerat för kvalitetsökningar inom halvledartillverkningen (alltså input för svensk IKT-industri). Deaton menar att den minskade tillväxten sedan 70-talet till viss del förklaras av att man inte justerat för kvalitet.

Kurslitteraturen diskuterar tyvärr inte möjligheten till kvalitetsminskning.
indexkritik 
5 days ago
”Nordhaus har en enorm övertro på prismekanismen” - DN.SE
Att vi anser att ”det är för komplicerat att räkna på” vad BNP kommer att vara om hundra år innebär inte att vi tycker det är meningslöst ”att göra kalkyler överhuvudtaget”. Kalkyler över vilka sektorer som släpper ut mest växthusgaser är naturligtvis nödvändiga, och kan göras med rimlig precision. Det samma gäller i någon mån beräkningar över vilka resurser som skulle krävas för att göra dessa sektorer hållbara. Analysen av hur aktörer sedan tar ställning till dessa fakta är däremot ofrånkomligen ideologisk, eftersom den inbegriper underliggande föreställningar om hur ekonomin och samhället fungerar. Hos Nordhaus döljs detta bakom ett anspråk på en kostnadseffektivt ”optimal” resursfördelning. Det är denna förrädiska sammanblandning av vetenskap och ideologi som vi vänder oss emot.
klimat  ekonomikritik 
6 days ago
BENJAMIN R. TEITELBAUM. Missing Links: Politics and the Misrecognition of the Sweden Democrats
. It shows that while
ideological connections between the party and otherradical nationalists are weak,
sociocultural connections are strong. Concluding that these connections are
overlooked by scholars because they are less politically incriminating, the article
callsfor a paradigm shiftin the study ofthe Sweden Democrats, one that addresses
the party as the dynamic movement it is.
sverigedemokraterna 
6 days ago
End of the World?
The social warfare unleashed by Macron in the past 18 months has sparked anger in the French population. In this article, Frédéric Lordon analyses the gilets jaunes protests.
#frankrike  uppror 
7 days ago
Milo Yiannopoulos’ debt crisis – HOPE not hate
Most clearly, these documents reveal the huge sums of money available to the modern far right and further expose how some, such as Yiannopoulos, are in this only for the money.  
fascism 
15 days ago
Torbjörn Tännsjö om klimatkrisen och global despoti - DN.SE
Jag tror fortfarande att en sådan global demokrati skulle kunna rädda oss ur vårt kollektiva existentiella predikament. Ett problem är emellertid att tiden nu förefaller vara så knapp. Och samma problem som hindrar oss från att hantera problemet med den globala uppvärmningen hindrar oss också från att etablera den globala demokratin. 

Kanske kunde vi göra det, om vi fick hundratals år till vårt förfogande. Vi har emellertid inte den tid vi behöver. Något måste ske raskt. Etablerande av global styrelse får ske genom en kupp, ett slags existentiellt språng, där de suveräna nationalstaterna tvingas upphöra att finnas till. En global regering i form av en global despoti tar över. Demokratin får komma sedan, i form av ett långsiktigt reformprojekt, ungefär som demokratin etablerats inom existerande icke demokratiska nationalstater.

Det känns konstigt att behöva säga något sådant, och det strider helt mot min argumentation i den ovan nämnda boken, men jag tror att lösningen på problemet måste vara inte global demokrati utan global despoti. Ja, det är inte bara en rekommendation, utan rent av en förutsägelse. Om mänskligheten alls kommer att räddas, vilket är högst osäkert, så kommer det att ske med hjälp av en global upplyst despotisk styrelse.

Min förhoppning är nu att då havsnivåerna stigit med flera meter, då flyktingströmmarna och försörjningsläget på många delar av vårt klot blivit problematiskt, kommer någon existerande global politisk struktur att träda in, ta det globala kommandot och reda upp situationen. Och jag hoppas att tiden då inte är ute. 
klimat  kristeori  rättskritik  uppror 
16 days ago
Aktuellt | Stockholms Stadsbibliotek
I detta fall handlar det om högerextrema åsikter, i andra sammanhang har det förekommit vänsterextrema åsikter. Personerna i denna panel hade inte suttit ned och pratat med varandra utan ett sådant samtal. Detta var ett sätt att bryta filterbubblor och för åhörarna att själv höra och bedöma radikalt olika perspektiv.
offentligheten  biblioteksväsen  fascism 
19 days ago
Internet är inte trasigt – Arbetet
Med avstamp i techjättarna i Silicon Valley slår Pettersson och Gelin redan i bokens titel fast att internet är trasigt. Som att det finns något som kan bli helt och rent igen.

William Davies går tillbaka till nätets barndom och konstaterar att internet skapades av USA:s armé för att samla just underrättelser. Ett verktyg för att fatta allt snabbare beslut under kalla krigets långvariga tillstånd – fyllt av paranoia, spionage och desinformation.

Parallellt med utvecklingen från militärt nätverk till allmän egendom bröts gränserna mellan krig och fred, civil och soldat, lögn och sanning ned.
medieteori  historia  offentligheten  krig 
24 days ago
« earlier      
per page:    204080120160

Copy this bookmark:

to read