recentpopularlog in

Copy this bookmark:

to read

bookmark detail

Åsa Linderborg om den politiska styrningen av kulturvärlden | Aftonbladet
Det är en nutida paradox att så många i demokratins och mångfaldens namn kräver åsiktskorrigeringar. Ett exempel är Anette Novaks medieutredning (SOU 2016:80), som Kulturdepartementet initierat. Novak föreslår i paragraf 3 punkt 1, att mediestöd bara kan ges till allmänna nyhetsmedier som är ”kvalitativa” och ”präglas av principen om alla männi­skors lika värde”. Men männi­skovärdet innefattar rimligen värdet att inte bara vara olika, ­utan att också tycka olika.

Det är, som Sigurd Allern, medieprofessor på Stockholms universitet, skriver till mig, ­ingen hemlighet att detta är ett slags ”lex Nya tider”. En särskild nämnd där majoriteten utgörs av publicister, journalister och medieföretag ska pröva ansökningarna. Med andra ord: en korporativ kvalitetskommitté ska göra en innehållsvärdering på väldigt lösa grunder.
offentligheten  kulturpolitik 
february 2018 by rsms
view in context