recentpopularlog in

rsms : ideologikritik   364

« earlier  
Men för i helvete – sofia lilly jönsson
Det framstår som en märklig sedvänja, kanske, att recensera överhuvudtaget. Men tänk lite på en värld där det inte finns recensioner längre, bara sociala medier där vänner och bekanta och diverse löst folk lämnar till intet förpliktande tomma fraser om hur FANTASTISK du är. Varje grej du gör är ett mästerverk! GRATTIS till stipendiet, så välförtjänt!

Den som har lagt ner tid och hjärta och mod i ett seriöst konstnärligt arbete kommer snart att förstå att denna tillvaro vore som en av kretsarna i Dantes Inferno, och den kommer att längta efter en ärlig, informerad åsikt.
musikkritik  litteraturkritik  ideologikritik  offentligheten 
20 days ago by rsms
Tidskriften Röda rummet - Malm vs. konstruktionism, hybridism och nymaterialism
Utöver denna kritik av olika delar av Latours tänkande – vars omfattning här bara antytts (nymaterialism, hybridism, konstruktionism och posthumanism är samtida tankeskolor med växande inflytande i den akademiska världen som analytiskt kläs av och ganska njutbart förhånas i boken) – så försvarar Malm en specifik tolkning av historiematerialismen med förutsättningar att ta sig an problemet med den globala uppvärmningen. Med hjälp av bland annat filosofen Roy Bhaskars vetenskapsfilosofi som fått namnet ”kritisk realism” argumenterar Malm för att historiematerialismen bör förstås som en – med en föga estetiskt tilltalande benämning – ”substansmonistisk materialistisk egenskapsdualism”.
ideologikritik 
august 2018 by rsms
Postmodernismens kritiker måste skärpa sig 19 juni kl 06:01 - OBS | Sveriges Radio
I vissa fall och med en specifik agenda har kritikerna dock faktiskt läst lite av teorierna. som i fallet Stephen Hicks. Hans bok ”Postmodernismens förklaring” från 2004 som gavs ut på svenska ‪2014 av Timbro förlag, har blivit populär bland debattörer till höger. Hicks tar postmodernism på allvar eftersom han ser den som vänsterpropaganda som måste bekämpas. Den omstridde, kanadensiska liberala debattören Jordan Peterson tar i sin tur Hicks på allvar och menar att postmodernismen – och här citerar jag – en ”genomgripande, ondskefull, nihilistisk, intellektuellt attraktiv doktrin,” slut på citat – utgör ett stort hot mot vår civilisation. Både Hicks och Petersons presentationer av teorierna är ordentligt förvirrade, vilket resulterar i en karikatyr men med tanke på deras perspektiv är det kanske inte så förvånande att de vill underminera det som postmodern teori faktiskt erbjuder, det vill säga kritiska analyser av kapitalismen. 

För det är kanske här skon klämmer. Förutom att vi ofta fortfarande är rätt osugna på att acceptera att vi kanske inte alltid är de rationella subjekt som upplysningens traditioner fört fram, så är många också rätt osugna på att kritisera kapitalismen.

Men missar man att ta med relationen mellan kapitalismens och postmodernismens utveckling i sin beräkning missar man en stor del av poängen. Då kanske det är bättre att kalla sin diagnos över samtiden någonting annat. Jag är verkligen hemskt nyfiken på vad de som vill ondgöra sig över postmodernism utan att prata kapitalism kan erbjuda för alternativa förklaringsmodeller.
ideologikritik 
june 2018 by rsms
Flytta på er! Här kommer JAG!
Oavsett tema blir såväl protesten som frigörelsen ett individuellt projekt utan egentlig koppling till övriga medmänniskor. Det högst ljudande slagordet i utställningen är ”Flytta på er – jag ska bli fri!” Vem är då den som ska flytta på sig? Vem är själva fienden i konflikterna? Svårt att säga. 100 % kamp gör inga egentliga försök att beskriva hur samhället fungerar och hur politisk makt manifesterar sig i våra liv. Förtryckarna beskrivs genomgående i diffusa termer som ”dem”, ”kommunen” eller de ”andra”.
ideologikritik 
june 2018 by rsms
Inside the World of the 'Bitcoin Carnivores' - Motherboard
Why a small community of Bitcoin users is eating meat exclusively.
mat  ideologikritik  kryptoanarki 
may 2018 by rsms
Beyond the Dichotomies of History: A reconstruction of the dynamic of modern society in light of its apparent fragmentation
Beyond the Dichotomies of History:
A reconstruction of the dynamic of modern society in
light of its apparent fragmentation
Benjamin Postone
marx  ideologikritik 
march 2018 by rsms
The curious rise of the ‘white left’ as a Chinese internet insult | openDemocracy
From a domestic perspective, the proliferation of anti-baizuo sentiment is clearly in line with the dominance of a kind of brutal, demoralized pragmatism in post-socialist China. Many of the attacks on the welfare state and the idea that states have obligations towards international refugees appeal to the same social Darwinist logic of ‘survival of the fittest’. It is assumed that individuals should take responsibility for their own misery, whether it is war or poverty, and should not be helped by others. The rationale goes hand in hand with the view that inequality is inevitable in a market-economy-cum-Hobbesian-society. Although economic disparity in China has been worsening in recent years, sociologist Yu Xie found that most Chinese people regard it as an inevitable consequence of economic growth, and that inequality is unlikely to give rise to political or social unrest.
#kina  ideologikritik 
february 2018 by rsms
Populism with no leaders: the rise of 'citizenism' and how to understand it | openDemocracy
In your new book The Mask and the Flag that will be published in 2017, you argue that contemporary protests bear the mark of ‘citizenism’. What exactly is citizenism? In the past you have also referred to ‘anarcho-populism’. Is it the same concept?
ideologikritik 
february 2018 by rsms
LD50 – xenogoth
LD50 brought what many think of as an American thing to our doorstep. Taking on an invasive proximity. Reaching right into the question of the struggle of Acceleration and what to do with melancholy.

It is interesting how dissipated that paranoia now is and how the fight is over having been “won”.

What LD50 brought home has been absorbed but not processed. “Shutting down” the gallery felt like an act of collectivised and externalised repression. Rather than properly coming to terms with what people feared most about themselves and their own politics, they found something else to stamp on as an act of displaced atonement.
fascism  ultrakritik  psykoanalys  ideologikritik 
february 2018 by rsms
Neoliberalism’s Populist Bastards | Public Seminar
If we dig deeper, we find that neoliberalism and nativism only  appear contradictory. History helps us to understand that the so-called populist parties of Middle Europe represent a strain of free market globalism, not its opposition.
fascism  ideologikritik 
february 2018 by rsms
Killarna – sofia lilly jönsson
”Jag kommer inte från någon religiös tradition”, skriver Eric Schüldt också i artikeln, och i detta är han djupt oärlig – oavsett medlemskap och partibok kommer hans tal faktiskt från en religiös tradition. Han vill få ha kakan och äta den, vill samtidigt stå fri från kristendomen och tala för den.

Jag förstår vad han är ute efter om facklorna som ska tändas i hemlighet, men jag tror bara att han har fel. Här är vi oense. Vi ser på varandra som en ko och en häst i samma hage. Talar helt enkelt olika språk. Eric tycker att den sortens maktanalys jag sysslar med dödar myten.
feminism  ideologikritik 
january 2018 by rsms
Är du bildad, lille vän? | ETC
Jag tror att det i hjärtat på det traditionella bildningsbegreppet finns en antropocentrisk, direkt artegoistisk världsbild där människan och inget annat levande är alltings mått.

Jag har skrivit om det tidigare på denna sida, men vill gärna hamra in det: Den bildade människan, såsom hon gestaltats i några seklers tid, framträder faktiskt mer och mer som en spegelbild av den andra mäktiga bild som ges av oss: Den ekonomiska människan, den som i varje läge iskallt kalkylerar vilken nytta en handling har för egot. Är de inte syskon? Jo, jag tror det.
ideologikritik 
january 2018 by rsms
bengtzzon: Per Svenssons märkvärdigt konservativa Lutherbok
"Thomas Müntzers ande svävar fortfarande över västvärlden" hävdar Svensson i en enastående svävande formulering, och ser så på något sätt en guilt by association från dagens terrorism till Müntzer och 1520-talets tyska bondeuppror. 

När Svensson beskriver vad det var bönderna var ute efter, refererar han flygbladet Die zwölf Artikel (De tolv artiklarna) från våren 1525. Kraven: bönderna ska själva få välja sina präster, bort med livegenskapen där den finns kvar, bort med delar av tiondet, rätt för bönderna till jakt och fiske och användning av skogen. Låter som tämligen sansade, reformistiska krav? Men i alla fall så är linjen från dessa upproriska bönder till Islamiska staten spikrak, försäkrar Svensson.

Feodalherrarna kommer betydligt lättare undan.
historia  ideologikritik 
august 2017 by rsms
(48) Tales of pastness and contemporaneity: on the politics of time in history and anthropology. In: Rethinking History (June 2016) | Berber Bevernage - Academia.edu
For a major part of the article, I focus on the anthropologist Johannes Fabian whose writings offer a strong criticism of the politics of time and also have great relevance for historians and philosophers of history. Fabian criticizes anthropology for treating the Other as if living in another time, and he proposes to counter these ‘politics of time’ by stressing the contemporaneity of humanity and the coevalness of anthropologists and their
research objects. I follow Fabian’s analysis of the political (ab)use of spatiotemporal
‘distancing’ but argue that this (ab)use cannot successfully be addressed by stressing the notions of coevalness and contemporaneity. Rather, I radically embrace the idea of non-coevalness and non-contemporaneity. I argue that allochronism results not necessarily from a ‘denial of coevalness’ but, rather, from
a specific notion of historical contemporaneity. Drawing on arguments by Jacques
Derrida I claim that parts of Fabian’s thinking are dependent on a problematic ‘metaphysics of presence.’ Drawing on the work of Louis Althusser and Peter Osborne I argue for a more emancipatory analysis of the politics of time.
historia  ideologikritik 
may 2017 by rsms
Paleocons for Porn | Jacobin
the real creative energy behind the new right-wing sensibility online today springs from anonymous chan culture. Nihilistically reveling in shock, transgression, and trolling, you’re more likely to find these young men posting diaper porn, My Little Pony hate, and swastika-laden Pepe memes than listening to Wagner or reading Alain de Benoist.

Feminist analysis has often characterized the movement’s rank misogyny as a throwback to toxic patriarchal traditions. Its stylistic roots, however, could be more accurately traced back through avant-garde movements to the Marquis de Sade, whose scandalous libertinism and extreme pornographic writings led to his imprisonment, than it could to Edmund Burke, who wrote amid the tumult of the French Revolution that “manners are of more importance than laws
feminism  ideologikritik  fascism 
april 2017 by rsms
G.M. Tamás: “We Must Return to Politics” | Lefteast
This is their Neanderthal theory of politics – namely that there are no political concepts at all, only experiences and interests and prejudices. These movements have also a very strong generational and class bias. Everywhere the young are told to be young, untainted by the curses of the past, either by communism or by the democratic system of the last quarter of a century. They speak of the past with a tone of voice that suggests some mysterium tremendum of evil. The past is a crime, but our national traditions must be venerated. Also, they are cool.
ideologikritik 
april 2017 by rsms
Silicon Valley’s Cult of Nothing
Required little reading for accelerationists, singularitarians and other believers in the full-automation-zero-work society.
konstkritik  arbetskritik  ideologikritik 
april 2017 by rsms
The Bleak Left | n+1
Every political writer must balance groundless hope against deflating realism. Endnotes excels at the latter because it transfers all hope to a distant future. They write with the undisenchanted energy of someone who believes deeply in radical possibility, while refusing to take any unwarranted consolation from the way things are now. They offer the rest of us, who I believe are correct to place our hopes in programs and transitions, challenges that will not be answered easily. Perhaps, despite its cunning and erudition, the politics of Endnotes is no more serious than glib forms of anarchism. But on what grounds are our “realistic” politics any less fanciful?
ideologikritik  ultrakritik 
april 2017 by rsms
« earlier      
per page:    204080120160

Copy this bookmark:

to read