recentpopularlog in

sspela : slovenia   78

[no title]
soordni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini
slovenia  language  synonyms  words 
10 weeks ago by sspela
Kartografija
"Kartografi bodo na novo izrisali meje okrajev, statistiki bodo proučili, ali je število volivcev, živečih v novih okrajih, približno enako, geografi bodo tehtali, ali so novi okraji vsaj za silo zaokrožene družbene entitete. Kot pri vseh dobrih zgodbah se vrag skriva v podrobnostih. Če so meje volilnih okrajev izrisane drugače, to posredno učinkuje tudi na volilne izide. Ni namreč vseeno, ali je volilni okraj v mestnem okolju, mešanem vaško-mestnem okolju ali na vasi. Če bodo novi okraji homogenejši, bo rezultat lahko za odtenek drugačen. Gre za finese politične obrti, ki jih v strankah z daljšo tradicijo zelo dobro razumejo. V strankah, ki nimajo narejene analize volitev od volišča do volišča, pa te finese razumejo slabše. Rezultati z nekaterih volišč se bodo po novem knjižili v tabele drugih volilnih okrajev."
elections  cartography  maps  gerrymandering  slovenia 
december 2018 by sspela
Zdravje v občini
Slovenijo sestavlja 212 med seboj zelo raznolikih občin, v katerih živi več kot 2 milijona prebivalcev. Zdravje v občini predstavlja nov vir informacij o ključnih kazalnikih zdravja v slovenskem prostoru, ki ga pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju z drugimi organizacijami.

Informacije o zdravju prebivalstva so predstavljene na ravni Slovenije, statističnih regij, upravnih enot in občin. S tem je omogočen prikaz stanja posameznih območji in primerjave med njimi.
gis  slovenia  health  indicators  municipalities 
december 2017 by sspela
ODK
spatial analysis of libraries in Slovenia
gis  slovenia  library  maps  simulation 
december 2017 by sspela
e-Pedius
Mobilna in spletna aplikacija e-Pedius, poimenovana po rimskem slikarju Quintusu Pediusu, podpira množično izvajanje pri sestavljanju fragmentov stenskih poslikav.


Fragmenti stenskih poslikav

Restavriranje stenskih poslikav iz fragmentov z arheoloških najdišč je namreč zaradi velikega števila fragmentov, njihovih poškodb in manjkajočih delov težavno in zahteva leta ročnega dela strokovnjakov. Institut »Jožef Stefan« in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije sta v preteklosti že razvila nagrajeno računalniško aplikacijo, ki omogoča digitalizacijo fragmentov in njihovo sestavljanje, vendar je ta na voljo le strokovnjakom, ki imajo dostop do fizičnih fragmentov.

Nova rešitev e-Pedius pa je dostopna vsem zainteresiranim uporabnikom tabličnih, prenosnih in namiznih računalnikov in tudi nestrokovnjakom omogoča sestavljanje fragmentov v nove postavitve, nadaljevanje sestavljanja obstoječih postavitev in ocenjevanje postavitev. Zasnovana je kot mobilna igra, pri kateri se točkuje prizadevnost uporabnikov, vodi lestvica najboljših in spodbuja sodelovanje med uporabniki.
archeology  games  slovenia 
december 2017 by sspela
Celovita metodologija za popis in analizo funkcionalno degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra | CRP
Celovita metodologija za popis in analizo funkcionalno degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra
gis  slovenia 
august 2017 by sspela
Ana Kučan: Baltazar | Dnevnik
Spoštovani župan, ura na Iskri je zaščitni znak Ljubljane. Moramo jo dobiti nazaj! Je talisman, ki v temi kaže pot. Milo vas prosim, pokličite profesorja Baltazarja, hitro hitro naj obišče Ljubljano in nam vrne uro!
clock  baltazar  ljubljana  slovenia  anakučan 
july 2017 by sspela
eGeologija - Geološki zavod Slovenije
Spletni portal eGeologija je namenjen izboljšanju dostopnosti podatkov s področja geologije. Javnost lahko dostopa do geoloških podatkov na enem mestu preko spletne vstopne točke z uporabo sodobnih e-storitev.

Glavni poudarki spletnega portala eGeologija so popisovanje in zbiranje podatkovnih zbirk na področju geologije (katalog podatkov) ter dostop do le-teh preko različni pregledovalnikov in spletnih servisov.
geology  slovenia  maps  data 
february 2017 by sspela
Parlameter
Analiza izrečenih besed v parlamentu.
words  politics  slovenia  analysis  datamining 
december 2016 by sspela
Register postaj in postajališč | Podatki | Portal NIO
Presek registriranih železniških in avtobusnih postaj in postajališč. Obsega vse aktivne avtobusne in železniške postaje z natančnimi geoprostorskimi koordinatami.
https://podatki.gov.si/dataset/register-postaj-in-postajalisc
traffic  slovenia  trains  bus  data 
december 2016 by sspela
Predstavitev aplikacije - Trg nepremičnin
Aplikacija nValuTa je mobilna aplikacija s funkcijami izboljšane resničnosti, s katero raziskujete vrednosti nepremičnin in opravljenih poslov z nepremičninami v Sloveniji.
mobile  apps  money  value  slovenia  data 
december 2016 by sspela
(konèna verzija) - pravopisno_ustrezen_zapis.pdf
občina/Občina
"Enako se glaseče samostalniške zveze z lastnim imenom v Dd poimenujejo administrativno razdeljena območja, ki so pod upravo ene občine, npr. občina Domžale 'območje, ki je pod upravo Občine Domžale'."
grammar  slovenia  maps 
september 2016 by sspela
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si
Vpliv podnebnih razmer na oblikovanje hiš in naselij v slovenski Istri
slovenia  architecture  climate  house  settlement  istria  pdf  gizelašuklje 
may 2016 by sspela
Gostota krajev s pogostimi imenskimi končnicami | virostatiq.com
Gostota krajev s pogostimi imenskimi predponami/končnicami.
slovenia  maps  names 
january 2016 by sspela
#hekerji.si - YouTube
Sploh imamo Slovenci hekerje? Kdo so, zakaj vdirajo v tuje računalnike in se prosto sprehajajo po internetu? Kaj jih žene ter ali je danes kaj drugače, kot je bilo pred, recimo, dvajsetimi leti?
video  hacking  computers  slovenia 
december 2015 by sspela
[no title]
izjemne krajine, arhitekturna identiteta, ...
data  maps  slovenia 
november 2015 by sspela
ICPVO - Infrastrukturni center za pedologijo in varstvo okolja
Združeni narodi in FAO so leto 2015 razglasili za mednarodno leto tal. Naključje je hotelo, da smo lahko po več kot 30 letih raziskovalnega dela in pedološkega kartiranja Slovenije, delno financiranega s strani MKGP, s pomočjo sodelavcev in slovenskih ter EU finančnih virov to znanje združili v knjigo TLA SLOVENIJE S PEDOLOŠKO KARTO v merilu 1:250.000.
slovenia  soil  book  environment  pedology  maps 
october 2015 by sspela
fužine 2014
Fužine so nacionalni kulturni fenomen. Časovni stroj, skozi katerega se izrisuje (ne)pisana novejša zgodovina slovenske družbe, in ogledalo sedanjosti, v katerem se enakopravnost slovenske družbe zrcali hkrati kot bogastvo in prekletstvo. Skoraj vsako slovensko mesto ima svoje Fužine.
ljubljana  fužine  slovenia  statistics  city 
december 2014 by sspela
Untitled Page
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije vodi enotno podatkovno bazo zakupnih pogodb in kmetijskih zemljišč v zakupu. V tem pregledovalniku je prikazan del podatkov o zakupu kmetijskih zemljišč.
database  sklad  slovenia  agriculture  forestry  deepweb 
january 2014 by sspela
ScienceDirect.com - Marine Policy - Using conservation as a tool to resolve conflict: Establishing the Piran–Savudrija international Marine Peace Park
Border disputes between neighbouring States are a regular occurrence and have the potential to undermine relations at national, regional, local and even individual level. In this instance the conflict over Piran Bay in the Northern Adriatic Sea has led to conflict between the neighbouring States of Croatia and Slovenia./.../Analysis of the political context of the dispute and recognition of the biological importance of the region has led to opportunity to combine politics and biological conservation to establish an International Marine Peace Park (IMPP) as a potential mitigation measure to help resolve the conflict.
conflicts  eu  nature  park  slovenia  peace  croatia  sea  biology  preservation  borders 
may 2013 by sspela
Center za razvoj knjižnic
V Centru za razvoj knjižnic poteka projekt pod delovnim imenom »Prostorska analiza knjižnične mreže Slovenije - PAM«. Projekt bo vzpostavil geoinformacijski sistem (GIS), ki bo omogočal predstavitev in analizo knjižnične mreže v Sloveniji ter bo podpiral tudi vrednotenje delovanja in strateško načrtovanje v splošnih knjižnicah. Projekt smo pripeljali do stopnje, ko lahko predstavimo nekaj primerov uporabe.
maps  slovenia  library 
march 2013 by sspela
Domov
"Za podeželjski prostor je značilen intenziven preplet dejavnosti in rab, ki ustvarja prostor velike biotske raznovrstnosti, kvalitete bivanja in možnosti za razvoj. Kmetijstvo se prepleta z gozdarstvom, ohranjanjem narave in poselitvijo.. Pogosto je obravnavano kot onesnaževalec okolja. To velja za intenzivno kmetijstvo, ki se vedno bolj tudi specializira in uvaja monokulture. Vedno močnejše pa je spoznanje, da to ni smiselen razvoj, saj povečuje tako tveganja v pridelavi, kot pri trženju. Trajnostno naravnano kmetijstvo upošteva ohranjanje biotske raznovrstnosti, zaradi katere se vzpostavi bolj stabilen ekosistem. Potreba po uporabi fitofarmacevtskih sredstev se tako lahko zmanjša."
agriculture  olives  eu  slovenia 
july 2012 by sspela
None
Register o zavarovanju avtomobilske odgovornosti za motorna in priklopna vozila, ki so zavarovana in registrirana v R Sloveniji
search  insurance  cars  slovenia 
february 2012 by sspela
Navtični vodnik
Na najbolj izpostavljeni točki rta Madona stoji značilen visok svetilnik, grajen v obliki sivo-belega osmerokotnega stolpa (45°31.82' N, 13°33.79' E, B.IZO.4s10m15M).
boats  transport  maps  marinecharts  lighthouse  sea  slovenia 
february 2012 by sspela
Večjezična dežela - gallery_lett - Primorski
Vidna slovenščina, dvojezičnost ali večjezičnost si pri nas v javnosti še vedno s težavo utirajo pot, ni res pa, da jih ni. Pomagaj nam jih odkriti! Javne in zasebne napise v slovenščini, predvsem take, ki niso na očeh vseh, fotografiraj in jih pošlji naši spletni strani: skupaj bomo sestavili večjezični album naše dežele.
dvojezičnost  italy  slovenia  language  photography  primorskidnevnik  trst  zamejci  zamejskislovenci 
september 2011 by sspela
Supervizor
"Pričujoča spletna storitev splošni javnosti, medijem, stroki in državnim organom omogoča vpogled v izdatke javnih institucij, ki se nanašajo na blago in storitve."
slovenia  money  datamining  expenditures  corruption  denar  korupcija 
august 2011 by sspela
myfeaturedspace.info
How could the quality of life for young peope be increased in this regions? This is the question, to which the students will try to find some answers within the project "my featured space".
life  qualityoflife  youngpeople  rural  austria  slovenia  italy 
november 2010 by sspela
What Are Pictoial Maps
ilustrirani krajinski zemljevidi (Sašo Jankovič)
maps  pictorial  slovenia 
september 2010 by sspela

Copy this bookmark:

to read